Ako outsourcing šetrí

Nášmu klientovi sme znížili náklady na správu IT infraštruktúry a súčasne zvýšili kvalitu IT prostredia.

ziarovka2

50 %

nákladov na správu IT sme ušetrili klientovi mesačne

Optimalizácia nákladov pomocou IT outsourcingu

Klientovi, ktorý má sto počítačov a niekoľko serverov, spravoval pôvodne sieť interný zamestnanec. Okrem platu, ktorý má v IT segmente priemer 1714 eur 1, znamenal pre firmu aj ďalšie výdavky. Kancelária, mobilný telefón, služobné auto, stravné lístky, školenia, odvody či prémie. Dokopy tak stál spoločnosť 3000 eur.

Aj napriek tomu, že to bol odborník, nebol to kvalifikovaný špecialista na všetky technológie a niekedy bol na dovolenke či školení, takže spoločnosť sa naňho nemohla spolahnúť vždy. Rozhodla sa preto pre zmenu – outsourcing IT služieb.

Vďaka našej analýze sa nám podarilo znížiť rozsah údržby na 50 hodín mesačne. Väčšina sa uskutočňuje hladko pomocou vzdialeného prístupu. Náš klient uznal, že dôležitejšie ako fyzicky prítomný človek je to, aby veci fungovali. Dnes sa teší z kvalitnejšej služby a nižších nákladov.


peniaze

Pre koho je outsourcing?

Z outsourcingu môže profitovať každá firma, ktorá používa počítače či ďalšiu IT techniku. Platíte za individuálne výkony, alebo si nastavíte paušál. Predchádzate dodatočným výdavkom a odpadajú aj náklady na IT konzultácie pri náročných projektoch. Firma, ktorá zabezpečuje outsourcing vie vďaka online monitorovaniu kritických služieb o blížiacom sa probléme skôr ako vy.

Vďaka našim skúsenostiam dokážeme vaše náklady na správu IT infraštruktúry efektívne optimalizovať. Vyskúšajte si to a ukážeme vám, ako sa môže stať optimalizácia nákladov vďaka IT outsourcingu skutočnosťou.

Miera úspory sa odvíja od technológií a veľkosti firmy.


70 %

organizácií uvádza šetrenie medzi primárne výhody

Dopyt po službách rastie

Silnú úlohu IT outsourcingu v optimalizácii nákladov firiem potvrdzuje aj prieskum KPMG UK Service Provider Performance and Satisfaction 2, ktorý sa zaoberal outsourcingom informačných a komunikačných technológií. Až 70 % firiem hovorí, že hlavnou výhodou je znižovanie finančných nákladov. Aj preto dopyt po externých IT službách stále rastie.