Televizia-L

Inštalácia televízie

Splníme vaše požiadavky na inteligentný multimediálny systém.


Inteligentné multimediálne systémy

Pre vašu firmu alebo domácnosť zabezpečíme inštaláciu inteligentných multimediálnych systémov podľa vašich potrieb. Zabezpečíme kompletný návrh a realizáciu televízneho systému.


1.

Návrh – obhliadka, konzultácia potrieb a možnosti ich dosiahnutia, návrh multimediálneho systému.


2.

Realizácia – inštalácia hardvéru vrátane televízií, audio systémov, DVB-T kariet, satelitov, storage riešenia či streamovacieho serveru. Konfigurácia celého systému.