IT-audit-L

IT audit

Nechajte si vyhotoviť jednorazový IT audit a zistite, ako môžete vylepšiť fungovanie vášho IT.


Čo je audit IT?

IT audit analyzuje a preverí aktuálny stav vašich informačných technológií. Výsledkom je správa o stave IT infraštruktúry, ktorá pôsobí ako základ pre akékoľvek inovácie alebo zmeny vašich systémov. Zistite, ako fungujú vaše IT systémy, kde sú ich slabé a silné miesta, a ako by ste mohli vďaka nim efektívnejšie pracovať.


Hardware audit

Kompletná analýza hardvérových zariadení vo firme. Servery, počítače, mobilné zariadenia a ostatné jednotky. Kontrola primeranosti a vhodnosti použitých riešení a ich aktuálneho technického stavu.

Software audit

Prehľad o nainštalovanom softvéri v spoločnosti s licenčnými číslami, typmi licencií a nadobúdacími dokladmi. Naše stanovisko o legálnosti použitého softvéru a daných licencií pre interné použitie.

Bezpečnostný audit

Komplexná správa o bezpečnosti IT infraštruktúry. Od stolných počítačov, cez mobilné zariadenia až po servery, routery a firewally. Zhodnotenie procesov v spoločnosti a interných bezpečnostných predpisov.

Súčasťou správy sú stanoviská popisujúce aktuálny stav a odborné odporúčania.