Monitoring-L

Monitoring

Chcete mať svoje IT systémy pod neustálou kontrolou?


Monitorovacie systémy

Nasadzujeme monitorovacie systémy, ktoré neustále sledujú stav IT prostredia našich zákazníkov. Vďaka tomu dokážeme sledovať a zobraziť aktuálny stav dôležitých služieb, pre ktorých monitorovanie ste sa rozhodli.

Ihneď sa teda môžete dozvedieť o problémoch na sieťových portoch serverov, dostupnosti internetového pripojenia či ďalších služieb. Výrazne nám to urýchľuje lokalizáciu a diagnostiku problému. V prípade potreby môžete graficky zobraziť históriu priebehu jednotlivých služieb a vyčísliť downtime (percentuálne vyjadrenie výpadkov/nespoľahlivosti služby). Pre najkvalitnejší výsledok používame overený opensource systém, ktorý je súčasne rozmiestnený v niekoľkých nezávislých datacentrách.

Emailové notifikácie

Súčasťou monitorovania sú aj emailové notifikácie, ktoré ihneď oznámia zmenu stavu jednotlivých služieb. Vďaka tomu častokrát vieme o probléme skôr ako samotný zákazník u ktorého sa problém vyskytol. Tento systém poskytujeme nielen samostatne, ale aj ako súčasť správy IT infraštruktúry.