Technicka-dokumentacia-L

Technická dokumentácia

Nechajte si vytvoriť technickú dokumentáciu vášho IT prostredia od profesionálov


Dokumentácia IT infraštruktúry

Pre svojich zákazníkov zmapujeme IT infraštruktúru a vytvoríme technickú dokumentáciu. Ide o súhrn aktuálnych informácií, ktoré môžu byť užitočné pri akomkoľvek doplnení alebo úprave vašej IT infraštruktúry. V technickej dokumentácii nájdete informácie ako technické údaje o zariadeniach, prístupové údaje, topológia a štruktúra siete, nastavenia jednotlivých služieb, štruktúra prístupových práv, licenčné údaje a podobne. Dokumentáciu má zákazník kedykoľvek prístupnú k dispozícii. Citlivejší zákazníci majú prístup k dokumentácii zabezpečený viacnásobným overením na rôznych oddelených úrovniach.