Riešenie pripravujeme na mieru pre každého klienta podľa jeho potrieb. Našou prioritou je vaša dlhodobá spokojnosť.

O nás: Alfa Centauri

Alfa Centauri je stabilná IT firma s desaťročnými skúsenosťami, ktorá sa zameriava na správu informačnej infraštruktúry a poskytovanie IT služieb na mieru. Medzi naše oblasti záujmu patria aj ďalšie počítačové služby, oprava počítačov a predaj softvéru. Vybudovali sme si silnú pozíciu na trhu a na naše služby sa každodenne spoliehajú desiatky našich klientov. Skúsenosti našich odborníkov siahajú ešte ďalej do minulosti, keď pôsobili ako IT špecialisti na voľnej nohe.

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o IT infraštruktúru, ale ku každému klientovi volíme osobitý prístup. Záleží nám na tom, aby mohla z našeho riešenia vaša firma profitovať čo najviac. Preto hľadáme odpoveď na každú otázku a riešenie na každý problém.


Naše referencie


Prinášame na trh kvalitný produkt a kvalitný servis. V oblasti IT sa dlhé roky spoliehame na podporu Alfa Centauri, pretože keď niečo nevieme sami, vyriešia to za nás.

- Kristián Krajčovič, prokurista, HERZ, spol. s r.o.


Spoločnosť Alfa Centauri spol. s r.o. je našim kľúčovým dodávateľom IT služieb a dodávok IT zariadení už 8 rokov. Oceňujem ich proaktívny a samostatný prístup k riešeniam problémov, zapojenie a komunikáciu pri prebiehajúcich projektoch ako aj osobný prístup k užívateľom. Vďaka dlhodobej spolupráci nám dokáže samostatne a rýchlo zabezpečit riešenia so silným zreteľom na bezpečnosť a diskretnosť dát ktoré spravujeme. Okrem bežnej správy siete a zariadení sme spoločne vyvíjali vnútrofiremne CRM. V dnešnej dobe oceňujem aj zodpovednosť pri dodávkach kvalitného a cenovo primeraného hardvéru.

- Mikuláš Filčák, podpredseda predstavenstva, VO SK, a. s.