Administrácia

Môžeme Vám ušetriť čas a námahu pri bežných rutinných operáciách, ako pridanie užívateľa do infraštruktúry, zmena prístupových práv, konfigurácia end-point zariadenia na vzdialený prístup. Stačí zadať pokyn.