Aktualizácie

Nevyhnutná súčasť každého moderného software. Aktualizácie by mali zabraňovať vzniku problémov, hlavne bezpečnostných. Niektoré majú za úlohu opraviť alebo vylepšiť ten-ktorý software. Inštalácia väčšiny z nich je riešená automaticky a takmer neviditeľne pre užívateľa. Niektoré ale vyžadujú reštart alebo iný manuálny zásah ako potvrdenie, manuálne stiahnutie, spustenie v správnom poradí, prípadné riešenie problémov, ktoré niesu zriedkavé. A toto je naša parketa, kde sa snažíme byť neustále užitoční.