Diagnostika

Pred riešením akéhokoľvek problému alebo neštandardnej situácie vo Vašej IT infraštruktúre realizujeme primeranú formu diagnostiky. Cieľom je získať dostatočné množstvo informácií na správne spoločné rozhodnutie o postupe riešenia. Veľa dôležitých služieb u našich zákazníkov máme monitorovaných centrálnym monitorovacím nástrojom. Veľakrát sa nám podarí odhaliť a riešiť problém skôr ako si ho všimne zákazník.