Správa tlačiarní

Pravidelná údržba tlačiarní, výmena toneru a servis softvéru aj mechanických častí. Konfigurácia tlačiarní a ich zapojenie do firemnej infraštruktúry.