Systémová integrácia

Častokrát projekty, ktoré s našimi klientmi realizujeme presahujú rámec našich činností. Vtedy v mene klienta riešime kompletnú komunikáciu s treťou stranou. Myslím hlavne telefónnych a internetových operátorov, firmy realizujúce stavebné alebo elektroinštalačné úpravy. Pre klientov je to výhodné z viacerých hľadísk. Jednak väčšinou na danú oblasť nemajú vlastného odborníka, ktorý by dokázal samostatne efektívne dohodnúť podmienky a následne optimálne organizačne riadiť projekt. Taktiež vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu v tejto oblasti máme u kľúčových dodávateľov nadštandardné podmienky vďaka vzťahom, ktoré sme si vybudovali.