Údržba IT

Udržiavanie zákazníkových dôležitých služieb v prevádzke je nikdy nekončiaci proces. Pozostáva z preventívnych opatrení od správneho návrhu riešení a nákupu cez kontinuálne monitorovanie dôležitých služieb, školenie užívateľov až po vhodný, testovaný systém zálohovania. Sme ale pripravení aj na zákroky v prípade nepredvídateľných situácií ako zlyhanie HW alebo SW, prípadne pokus o narušenie IT bezpečnosti zvonku alebo zvnútra.