Zálohovanie

Väčšina užívateľov si reálnu hodnotu svojich dát uvedomí, až keď o nich nejakým spôsobom príde. Možností je skutočne veľa: zlyhanie hardware, úmyselné alebo neúmyselné zmazanie, poškodenie média, strata alebo krádež. Vrámci snahy o ochranu Vašich dát lokalizujeme Vaše “živé” dáta a navrhneme Vám vhodný automatický systém na ich pravidelné zálohovanie. Podľa charakteru dát môzeme poskytnúť zálohovanie na lokálne pripojený storage, zabezpečený storage vo Vašich priestoroch, zabezpečený storage v datacentre alebo ukladanie záloh v bankovom priečinku.

Väčšina nami navrhovaných zálohovacích systémov umožňuje nášmu zákazníkovi alebo jeho užívateľom samostatne si obnoviť dáta zo zálohy. Pri náročnejšej alebo systémovej obnove na náhradný HW si berieme plne na starosť. Vy dostanete na začiatku obnovy informáciu, kedy bude obnovený systém alebo dáta k dispozícii na používanie. Zálohovanie nemá veľký zmysel, ak nieje isté, či dokážeme zálohu obnoviť. Súčasťou našej starostlivosti môžu byť aj pravidelné testovacie obnovy časti alebo celej zálohy na iné zariadenie a test funkčnosti dát.