Kabelaz-L

Kabeláž

Navrhneme a vytvoríme vám sieť podľa vašich požiadaviek.


Základný prvok siete

Štruktúrovaná kabeláž je základným kameňom pre každú kvalitnú IT infraštruktúru. Vďaka sieti môžu jednotlivé prvky medzi sebou komunikovať, takže kabeláž netreba podceniť. Navrhujeme a inštalujeme siete, ktoré sú kompatibilné so všetkými vašimi zariadeniami a znesú požadovaný nápor.


1.

Návrh štruktúrovanej kabeláže – analýza požiadaviek na sieť a jej návrh s cieľom minimalizovať dlhodobé náklady.


2.

Realizácia – inštalácia dátovej siete a pripojenie jednotlivých zariadení.


3.

Meranie štruktúrovanej kabeláže – premeranie siete na základe vyžadovaných štandardov a zaznamenanie údajov.


4.

Vypracovanie dokumentácie ku kabeláži – vypracovanie precíznej dokumentácie, vďaka ktorej bude rozšírenie siete alebo odstraňovanie potenciálnych problémov jednoduché.