Penetracne-testy-L

Penetračné testy

Skontrolujte si kvalitu vašich IT riešení metodikou penetračných testov.


Čo sú penetračné testy?

Penetračné testy slúžia na odhalenie zraniteľných miest vo vašom systéme, napríklad na podnikovom serveri alebo vo webovej aplikácii. Vaše systémy napadneme bezpečným simulovaným útokom pod vašim dozorom, aby sme odhalili slabé zabezpečenie.


Penetračný test z vnútorného prostredia siete

Skúma zabezpečenie jednotlivých súčastí IT infraštruktúry proti potenciálnym útokom z vnútra siete – napríklad od zamestnancov alebo ľuďom, ktorí majú fyzický prístup k siete.

Penetračný test z vonkajšieho prostredia

Skúma zabezpečenie jednotlivých súčastí IT infraštruktúry proti útokom z vonkajšieho prostredia siete – teda proti cieleným a generickým útokom od externých hackerov.

Penetračný test zariadení na internete

Skúma zabezpečenie vašich firemných zariadení, ktoré sú postavené mimo firemnú sieť – napríklad doma – a sú pripojené na internet.

Informácie, ktoré pre vašu firmu získame pri penetračných testoch, slúžia ako základ pre bezpečnostné zmeny a vylepšenia a sú prísne dôverné.