Intranetove-aplikacie-L

Podnikové intranetové aplikácie

Nechajte si vytvoriť intranetový systém, vďaka ktorému bude vaša firma pracovať efektívnejšie.


Intranetové aplikácie pomáhajú firmám

Intranetové aplikácie sú špecifické programy, dostupné iba na počítačoch vašej firmy. Zabezpečujú elektronické riadenie firmy a zefektívňujú pracovné procesy vo firme.

Podľa vašich potrieb

Aplikácie tvoríme na kľúč podľa potrieb klienta. Ich architektúra vyplýva z existujúcich procesov, zvyklostí a špecifík klienta. Založené sú na spoľahlivých a bezplatných open source technológiách.

Na čo intranetové aplikácie slúžia?

Intranetové aplikácie môžu zabezpečovať rad požiadaviek. Okrem iného aj:

 • Správa a kolobeh dokumentov
 • Sledovanie úloh a riadenie zamestnancov
 • Sledovanie rentability projektov a zamestnancov
 • Vytváranie a správa pracovných výkazov
 • Čerpanie fondu pracovného času
 • Tvorba faktúr a čerpanie podkladov
 • Cash flow a riadenie úhrad
 • Elektronická podateľňa a distribúcia pošty
 • Plánovanie vlastných zdrojov
 • Podpora rozhodovania – manažérske zostavy a prehľady
 • …ďalšie na mieru naprogramované moduly