Čistenie

Zvýšenie výkonu a predĺženie životnosti počítačov pravidelným preventívnym odstraňovaním nečistôt. Jednak fyzicky – otvorením, vysatím prachu, údržbou mechanických častí. A tiež digitálne – odstaňovaním nepoužívaného a nežiadúceho softvéru a softvérových súčastí.