IT konzultácie

Rozsah našich znalostí, ktoré sú potvrdené certifikovanými partnerstvami so špičkovými vendormi hadware a software je značný. Taktiež skúsenosti získané počac desaťročia nášho pôsobenia u mnohích našich klientov v najrôznejších oblastiach podnikania sú nezanedbateľné. Toto všetko Vám dáme k dispozícii pri konzultačných stretnutiach, ktorých cieľom môže byť optimalizácia alebo úplná rekonštrukcia Vášho IT prostredia. Netrváme na tom, že vzniknuté riešenie musíme sami realizovať. Konzultácie a poradenstvo od nás má nezáväzný charakter.