Obnova dát

Žiadna technológia nieje dokonalá. Jedným z rizík, ktoré vyplývajú z používania výpočtovej techniky je strata dát v dôsledku poškodenia média, na ktorom boli dáta uložené. V takom prípade ako prvá prichádza na rad otázka, kde sa nachádza záloha. Ani v prípade, že záloha neexistuje netreba strácať nádej. Veľa jednoduchších softwarových problémov dokážeme riešiť priamo u nás pomocou špecializovaných softwarových nástrojov. Ak sa jedná o vážnejšiu poruchu, riešenie Vám sprostrdkujeme u nášho dlhoročného partnera, ktorý sa špecializuje na obnovu dát. Má vysokú úspešnosť aj pri značne poškodenom povrchu pevného disku. Vďaka veľkému skladu náhradných dielov dokáže riešiť aj odídenú mechaniku alebo elektroniku staršich modelov pevných diskov. Obnovuje dáta aj z flash diskov, pamäťových kariet, optických a starších magnetických médií. Poradí si aj s obnovou dát z hardwarového RAIDu.