ALFA CENTAURI
IT KONFERENCIA

TÉMA: IT BEZPEČNOSŤ pRE MALÉ A STREDNÉ FIRMY


Našim hlavným cieľom je vzdelávať jednotlivcov a organizácie o súčasnom stave IT bezpečnosti a o nových hrozbách, ktoré vyžadujú zvýšenú ostražitosť. Spoločnými silami sa pokúsime lepšie porozumieť výzvam, ktoré so sebou prinášajú kybernetické hrozby, a následne informovať širokú verejnosť o spoľahlivých a efektívnych obranných mechanizmoch.

Snažíme sa zvýšiť informovanosť a vybaviť účastníkov praktickými znalosťami, aby ochránili svoje digitálne aktíva.

Záleží nám na bezpečnom prostredí pre slovenských podnikateľov a preto sme sa rozhodli našu konferenciu nespoplatniť, aby sa informacie z nej dostali ku každému, komu záleži na bezpečnosti jeho dat a aktív.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sme mohli celú akciu uskutočniť.

REGISTRÁCIAPROGRAM

PARTNERI KONFERENCIE

REÁLNE HROZBY PROTI KTORÝM VÁS NAUČÍME CHRÁNIŤ SA

Podujatie je zamerané na kritickú problematiku IT bezpečnosti a neustále sa meniace hrozby dnešnej turbulentnej doby. Vybrali sme pre Vás pár realných prípadov, ktoré sa stali a spôsobili velké škody.

PROGRAM

zahŕňa dve moderované diskusie a záverečnú panelovú diskusiu
medzi diskusiami bude vždy krátky coffee break
plánovaný žačiatok akcie 15:00 - koniec 18:00

DISKUSIA #01

15:30
začiatok
TÉMA DISKUSIE:
V úvode sa budeme sa venovať najvýznamnejším hrozbám, medzi ktoré patrí - ransomware, phishing/scam, sociálne inžinierstvo, zlý zamestnanec, hacker, zanedbané aktualizácie - a riešeniam, ako týmto hrozbám predchádzať

DISKUSIA #02

16:30
začiatok
TÉMA DISKUSIE:
V druhej časti sa budeme venovať pokročilým hrozbám a spôsobom, ako sa pred nimi brániť. Povenujeme sa aj smernici o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii - NIS 2 - a taktiež možnostiam financovania cez SEIA

PANELOVÁ DISKUSIA

17:30
začiatok
TÉMA DISKUSIE:
Záverečná časť bude venovaná panelovej diskusii počas ktorej budeme odpovedať na otázky publika.
SPEAKRI

Spoznajte našich "spíkrov", ktorý Vás budu sprevádzať celou konferenciou

ONDREJ VELIKÝ

Alfa centauri

Juraj lustoŇ

VNET

ROBERT
LIPOVSKý

ESET

JÚlius
SELECKÝ

ESET

PAVOL
ADAMEK

SECURITY EXPERT

REGISTRÁCIA

Kliknite na registračný link, vyplnte Vaše meno, email a zvoľte si, či sa chcete zúčastniť osobne,
alebo máte záujem dostat link na plnohodnotný videozáznam s konferencie

MÁM ZÁUJEM O
BEZPLATNÚ REGISTRÁCIU NA
ALFA CENTAURI KONFERENCIU