SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

IT AUDIT

POPIS SLUŽBY

Pri IT audite sa s vami stretneme a spoločne sa pozrieme na Vašu firemnú IT infraštruktúru, aby sme objavili prípadne nedostatky v bezpečnosti, efektivite nastavených procesov, súlade s legislatívou a samozrejme aj s cieľmi Vášho podnikania.

Priebeh takéhoto auditu je veľmi jednoduchý a príjemný.  Väčšinou stačí jedno osobné stretnutie, kde na úvod formou dialógu získame základné informácie a prehľad.  Ak je treba, spravíme aj obhliadku používaných IT zariadení..

V tejto fáze nieje je potrebné, aby ste nám poskytovali akékoľvek prístupy do vašich zariadení, systémov alebo dať.Výsledkom je stručná správa väčšinou v rozsahu jednej A4ky, ktorá obsahuje, čo JE v poriadku, čo NIEJE v poriadku a AKO to dať do poriadku.

A samozrejmosťou je, že Vám túto správu odprezentujeme osobne, aby ste všetkému porozumeli a mohli z nej vyťažiť maximum.

Takýto audit je bezplatný a nezáväzný a je už potom len na vás, či sa rozhodnete pre naše odporúčania a zlepšenia, ktoré vám budú navrhnuté.
VIDEO

AUDIT OBSAHUJE

Komplexné hodnotenie

IT systémov, infraštruktúry, procesov a kontrol organizácie

Hodnotenie postupov správy IT a riadenia rizík

Hodnotenie informačnej bezpečnosti a súkromia a ochrany údajov

Preskúmanie plánov kontinuity podnikania a obnovy po havárii

Posúdenie architektúry siete a systému

VÝSTUP Z AUDITU

Odporúčania na vylepšenia a osvedčené postupy na zvýšenie výkonu, efektívnosti a bezpečnosti IT

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

IT AUDIT

POPIS SLUŽBY

Pri IT audite sa s Vami stretneme a spoločne sa pozrieme na Vašu firemnú IT infraštruktúru, aby sme objavili prípadne nedostatky v bezpečnosti, efektivite nastavených procesov, súlade s legislatívou a samozrejme aj s cieľmi Vášho podnikania.

Priebeh takéhoto auditu je veľmi jednoduchý a príjemný. Väčšinou stačí jedno osobné stretnutie, kde na úvod formou dialógu získame základné informácie a prehľad.  Ak je treba, spravíme aj obhliadku používaných IT zariadení.

V tejto fáze nie je je potrebné, aby ste nám poskytovali akékoľvek prístupy do vašich zariadení, systémov alebo dát. Výsledkom je stručná správa väčšinou v rozsahu jednej A4ky, ktorá obsahuje, čo JE v poriadku, čo NIE JE v poriadku a AKO to dať do poriadku.

A samozrejmosťou je, že Vám túto správu odprezentujeme osobne, aby ste všetkému porozumeli a mohli z nej vyťažiť maximum.

Takýto audit je bezplatný a nezáväzný a je už potom len na Vás, či sa rozhodnete pre naše odporúčania a zlepšenia, ktoré vám budú navrhnuté.
VIDEO

AUDIT OBSAHUJE

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Komplexné hodnotenie

IT systémov, infraštruktúry, procesov a kontrol organizácie

Hodnotenie postupov správy IT a riadenia rizík

Hodnotenie informačnej bezpečnosti a súkromia a ochrany údajov

Preskúmanie plánov kontinuity podnikania a obnovy po havárii

Posúdenie architektúry siete a systému

VÝSTUP Z AUDITU

Odporúčania na vylepšenia a osvedčené postupy na zvýšenie výkonu, efektívnosti a bezpečnosti IT

VÝBER SLUŽBY