BLOG

Pomóc, oblial som si notebook! Čo robiť (a čo nerobiť)

Ondrej Veliký
April 25, 2023

Poznáte to? Stres na porade, štíhly pohár vedľa laptopu. Alebo ranná káva s notebookom v posteli. Alebo vynaliezví potomkovia...

Voda ani iné chutné nápoje sa s elektronikou nekamarátia.

Ale ak už sa stalo, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste minimalizovali škody a predišli zničeniu dát.

Čo robiť:

 1. Okamžite ho odpojte od zdroja napájania a vypnite notebook (podržať tlačidlo napájania dlhšie ako 5 sekúnd).
 2. Ak má notebook odoberateľnú batériu, odstráňte ju.
 3. Ak ste poliali notebook vodou alebo iným tekutým nápojom, otočte hore dnom aby čo najviac tekutiny odišlo rovnakou cestou ako vošlo dnu a osušte notebook utierkou z mikrovlákna čo najlepšie viete. Potom nechajte zariadenie schnúť aspoň 24 hodín pred jeho zapnutím.
 4. Ak ste poliali notebook sladkým nápojom, môžete zariadenie ešte opatrne opláchnuť izopropylalkoholom a nechať ho uschnúť. Nezapínajte však notebook, kým nie je úplne suchý.
 5. Ak ste si istí, že máte na notebooku záruku alebo poistenie, kontaktujte predajcu alebo výrobcu, aby ste zistili, čo môžu urobiť. Nepokúšajte sa o zatajenie príčiny, odborník na to príde :)

Čo nerobiť:

 1. Nepoužívajte notebook, kým nie je úplne suchý.
 2. Nevyťahujte šnúru z elektrickej zástrčky mokrou rukou.
 3. Nikdy nevysúšajte notebook pomocou fénu alebo iného zdroja tepla, pretože to môže poškodiť vnútorné komponenty.
 4. Nikdy neotvárajte notebook, ak neviete, čo robíte. Pokus o opravu notebooku môže mať za následok väčšie poškodenie.
 5. Nevkladajte notebook do ryže ani do iných domácich zásob. Tieto mýty tiež môžu viesť k ešte väčšej škode.

Ak sa po vykonaní týchto krokov notebook stále nezapína alebo sa správa neobvykle, mali by ste notebook odovzdať odborníkom na opravu.

ZHRNUTIE:

Čo robiť a čo nerobiť pri poliatí notebooku.

Pomóc, oblial som si notebook! Čo robiť (a čo nerobiť)

Ondrej Veliký
April 25, 2023

Poznáte to? Stres na porade, štíhly pohár vedľa laptopu. Alebo ranná káva s notebookom v posteli. Alebo vynaliezví potomkovia...

Voda ani iné chutné nápoje sa s elektronikou nekamarátia.

Ale ak už sa stalo, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste minimalizovali škody a predišli zničeniu dát.

Čo robiť:

 1. Okamžite ho odpojte od zdroja napájania a vypnite notebook (podržať tlačidlo napájania dlhšie ako 5 sekúnd).
 2. Ak má notebook odoberateľnú batériu, odstráňte ju.
 3. Ak ste poliali notebook vodou alebo iným tekutým nápojom, otočte hore dnom aby čo najviac tekutiny odišlo rovnakou cestou ako vošlo dnu a osušte notebook utierkou z mikrovlákna čo najlepšie viete. Potom nechajte zariadenie schnúť aspoň 24 hodín pred jeho zapnutím.
 4. Ak ste poliali notebook sladkým nápojom, môžete zariadenie ešte opatrne opláchnuť izopropylalkoholom a nechať ho uschnúť. Nezapínajte však notebook, kým nie je úplne suchý.
 5. Ak ste si istí, že máte na notebooku záruku alebo poistenie, kontaktujte predajcu alebo výrobcu, aby ste zistili, čo môžu urobiť. Nepokúšajte sa o zatajenie príčiny, odborník na to príde :)

Čo nerobiť:

 1. Nepoužívajte notebook, kým nie je úplne suchý.
 2. Nevyťahujte šnúru z elektrickej zástrčky mokrou rukou.
 3. Nikdy nevysúšajte notebook pomocou fénu alebo iného zdroja tepla, pretože to môže poškodiť vnútorné komponenty.
 4. Nikdy neotvárajte notebook, ak neviete, čo robíte. Pokus o opravu notebooku môže mať za následok väčšie poškodenie.
 5. Nevkladajte notebook do ryže ani do iných domácich zásob. Tieto mýty tiež môžu viesť k ešte väčšej škode.

Ak sa po vykonaní týchto krokov notebook stále nezapína alebo sa správa neobvykle, mali by ste notebook odovzdať odborníkom na opravu.

ZHRNUTIE:

Čo robiť a čo nerobiť pri poliatí notebooku.
spať na zoznam blogov