BLOG

Začínajúca firma

Michal Petkáč
April 25, 2023

Pri vzniku novej firmy je potrebné myslieť na mnoho rôznych aspektov, medzi ktorými majú nezastupiteľné miesto IT technológie. Bez spoľahlivého hardvéru a softvéru je v dnešnej dobe prakticky nemožné fungovať. K dispozícii však je mnoho rôznych riešení od množstva poskytovateľov, ako si teda vhodne vybrať? V tomto blogu sa pokúsime priblížiť, ako položiť základný kameň IT pre novú spoločnosť.

Najdôležitejšou časťou pred samotným návrhom riešenia je úvodná konzultácia. Počas nej nám zákazník priblíži, jeho oblasť podnikania, jeho vízie a ciele a aké softvérové riešenia používa. Táto časť je tou najdôležitejšou, keďže rozhodnutia z nej vyplývajúce môžu ovplyvnia spôsob fungovania spoločnosti na dlhú dobu.

Pri vznikajúcej firme je veľkou výzvou to, že je potrebné celú IT infraštruktúru postaviť takpovediac od nuly. My to však vnímame ako veľmi dobrú príležitosť začať budovať na stabilných a časom overených riešeniach, ktoré bude možné využívať dlhodobo. Medzi takéto riešenia patrí napríklad komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty. Tá je dnes neodmysliteľnou súčasťou podnikania, no mnoho spoločností stále denne rieši problémy spojené s ich mailovými schránkami. Nezmyselné obmedzenia veľkosti mailových schránok, desiatky nevyžiadaných správ denne, či nedostupnosť mailových služieb. Sami tieto problémy dôverne poznáme, preto sme aj naše e-mailové schránky umiestnili do služby Office365, ktorá dlhé roky ponúka vysokú dostupnosť, filtre spamu založené na umelej inteligencii a strojovom učení, veľkosť mailovej schránky rozšíriteľná až na 100 GB a mnoho ďalších výhod. Navyše presun mailov do Office365 je možný prakticky od ľubovoľného iného poskytovateľa so zachovaním historických konverzácií.

Ďalšou veľkou výhodou Office365 je cloudové dátové úložisko – OneDrive a SharePoint. Každý používateľ má k dispozícii až 1 TB osobného OneDrive úložiska na dáta a súbory. Vďaka synchronizácii viete ku svojim súborom pristupovať z rôznych zariadení – od mobilného telefónu až po stolový počítač. Týmto odpadá aj starosť o stratu dát pri zlyhaní zariadenia. Ďalšou výhodou OneDrive je jednoduché zdieľanie súborov - na pár kliknutí viete ľubovoľný súbor zdieľať priamo na e-mailovú adresu, prípadne vygenerovať anonymný link, ktorý môžete komukoľvek okamžite poslať. Nezmestia sa Vám súbory, ktoré potrebujete poslať do e-mailovej správy? Stačí ich nahrať do OneDrive, kde môže mať jeden súbor veľkosť až do 250 GB a poslať adresátovi odkaz na potrebný súbor.

SharePoint na rozdiel od OneDrive je úložisko viazané na celú organizáciu. Toto úložisko je spravované centrálne a dá sa v ňom veľmi jednoducho nastavovať prístupy tak, aby každý zamestnanec vedel pristupovať len tam, kam má. Okrem jednoduchého nastavovania prístupových práv SharePoint ponúka pre dokumenty históriu verzií, vďaka ktorej viete zistiť kto, kedy a aké zmeny spravil a v prípade potreby obnoviť požadovanú verziu dokumentu. Tiež je možné do 90 dní od zmazania súbory na jedno kliknutie obnoviť a tiež zistiť, kto a kedy súbor zmazal. Samozrejmosťou je aj spolupráca viacerými ľuďmi na jednom dokumente v rovnakom čase.

Veľmi skloňovanou témou pri spracovávaní citlivých údajov je smernica GDPR. Office365 poskytuje viacero nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s takýmito údajmi v súlade s touto smernicou. Prvou bariérou je správne nastavenie prístupových práv. Už len takáto triviálna operácia dokáže predísť mnohým incidentom, no napriek tomu je stále často podceňovaná. Ďalším užitočným nástrojom sú retenčné politiky, ktoré zabezpečia, že vybrané dáta budú uložené len po stanovenú dobu a následne budú bezpečne odstránené. Office365 tiež garantuje, že dáta neopustia územie Európskej Únie, čo je tiež jednou z požiadaviek tejto smernice.

Pri práci s firemnými dátami sú využívané mnohé softvéry od rôznych poskytovateľov. Medzi ne môžeme zaradiť rôzne účtovnícke, CRM, ERP, skladové ale aj mnohé iné softvéry. S nimi potrebuje pracovať viacero ľudí naraz a to častokrát z rôznych lokalít, čo zvyšuje požiadavky na výkon ale aj dostupnosť zariadenia, na ktorom služba beží. Toto všetko je možné vyriešiť virtuálnymi servermi, ktoré poskytujeme. Naše servery sú umiestnené v slovenskom datacentre, ktoré zabezpečuje vysokú dostupnosť vďaka viacerým okruhom napájania, viacerými fyzicky oddelenými trasami internetového pripojenia, či záložným generátorom v prípade úplného výpadku elektrickej energie. Pomocou šifrovaného VPN pripojenia je možné sa k serverom pripojiť v ľubovoľnom čase z ľubovoľného miesta, jedinou požiadavkou je stabilné internetové pripojenie počítača, z ktorého je potrebné sa pripojiť. Ďalšou veľkou výhodou virtuálnych serverov je ich škálovateľnosť. Potrebujete pridať nových používateľov, nainštalovať ďalší softvér, či spustiť nový virtuálny server? Na vlastných fyzických serveroch je nutné obstarávať nový hardvér, čo je časovo aj finančne náročné. S virtuálnymi servermi všetky takéto starosti odpadajú, požiadavku na rozšírenie vieme zrealizovať v priebehu krátkeho času, často je potrebný len reštart virtuálneho servera. Podobne ak zistíte, že si prenajímate zbytočne výkonný server vieme zdroje kedykoľvek znížiť a zákazník nemusí riešiť, čo so zbytočne výkonným nakúpeným hardvérom.

ZHRNUTIE:

Postavte svoju IT infraštruktúru na stabilných a rokmi overených technológiách, ktorých implementáciu Vám navrhneme na mieru, aby Vás neobmedzovali a aby ste sa mohli sústrediť na Váš biznis. Cloudové riešenie Office365 ponúka širokú škálu služieb, od e-mailových schránok cez cloudové úložisko až po automatizáciu procesov a rutinných úloh. Využite potenciál virtuálnych serverov, na ktorých môžete prevádzkovať špecializované softvéry potrebné pre svoje podnikanie. Pracujte s nimi z ľubovoľného miesta a zariadenia a pokračujte v práci vždy presne tam, kde ste prestali. Vďaka virtuálnym serverom Vám odpadajú starosti spojené s hardvérovou údržbou, či bezpečnostnými aktualizáciami operačných systémov.

Začínajúca firma

Michal Petkáč
April 25, 2023

Pri vzniku novej firmy je potrebné myslieť na mnoho rôznych aspektov, medzi ktorými majú nezastupiteľné miesto IT technológie. Bez spoľahlivého hardvéru a softvéru je v dnešnej dobe prakticky nemožné fungovať. K dispozícii však je mnoho rôznych riešení od množstva poskytovateľov, ako si teda vhodne vybrať? V tomto blogu sa pokúsime priblížiť, ako položiť základný kameň IT pre novú spoločnosť.

Najdôležitejšou časťou pred samotným návrhom riešenia je úvodná konzultácia. Počas nej nám zákazník priblíži, jeho oblasť podnikania, jeho vízie a ciele a aké softvérové riešenia používa. Táto časť je tou najdôležitejšou, keďže rozhodnutia z nej vyplývajúce môžu ovplyvnia spôsob fungovania spoločnosti na dlhú dobu.

Pri vznikajúcej firme je veľkou výzvou to, že je potrebné celú IT infraštruktúru postaviť takpovediac od nuly. My to však vnímame ako veľmi dobrú príležitosť začať budovať na stabilných a časom overených riešeniach, ktoré bude možné využívať dlhodobo. Medzi takéto riešenia patrí napríklad komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty. Tá je dnes neodmysliteľnou súčasťou podnikania, no mnoho spoločností stále denne rieši problémy spojené s ich mailovými schránkami. Nezmyselné obmedzenia veľkosti mailových schránok, desiatky nevyžiadaných správ denne, či nedostupnosť mailových služieb. Sami tieto problémy dôverne poznáme, preto sme aj naše e-mailové schránky umiestnili do služby Office365, ktorá dlhé roky ponúka vysokú dostupnosť, filtre spamu založené na umelej inteligencii a strojovom učení, veľkosť mailovej schránky rozšíriteľná až na 100 GB a mnoho ďalších výhod. Navyše presun mailov do Office365 je možný prakticky od ľubovoľného iného poskytovateľa so zachovaním historických konverzácií.

Ďalšou veľkou výhodou Office365 je cloudové dátové úložisko – OneDrive a SharePoint. Každý používateľ má k dispozícii až 1 TB osobného OneDrive úložiska na dáta a súbory. Vďaka synchronizácii viete ku svojim súborom pristupovať z rôznych zariadení – od mobilného telefónu až po stolový počítač. Týmto odpadá aj starosť o stratu dát pri zlyhaní zariadenia. Ďalšou výhodou OneDrive je jednoduché zdieľanie súborov - na pár kliknutí viete ľubovoľný súbor zdieľať priamo na e-mailovú adresu, prípadne vygenerovať anonymný link, ktorý môžete komukoľvek okamžite poslať. Nezmestia sa Vám súbory, ktoré potrebujete poslať do e-mailovej správy? Stačí ich nahrať do OneDrive, kde môže mať jeden súbor veľkosť až do 250 GB a poslať adresátovi odkaz na potrebný súbor.

SharePoint na rozdiel od OneDrive je úložisko viazané na celú organizáciu. Toto úložisko je spravované centrálne a dá sa v ňom veľmi jednoducho nastavovať prístupy tak, aby každý zamestnanec vedel pristupovať len tam, kam má. Okrem jednoduchého nastavovania prístupových práv SharePoint ponúka pre dokumenty históriu verzií, vďaka ktorej viete zistiť kto, kedy a aké zmeny spravil a v prípade potreby obnoviť požadovanú verziu dokumentu. Tiež je možné do 90 dní od zmazania súbory na jedno kliknutie obnoviť a tiež zistiť, kto a kedy súbor zmazal. Samozrejmosťou je aj spolupráca viacerými ľuďmi na jednom dokumente v rovnakom čase.

Veľmi skloňovanou témou pri spracovávaní citlivých údajov je smernica GDPR. Office365 poskytuje viacero nástrojov, ktoré umožňujú pracovať s takýmito údajmi v súlade s touto smernicou. Prvou bariérou je správne nastavenie prístupových práv. Už len takáto triviálna operácia dokáže predísť mnohým incidentom, no napriek tomu je stále často podceňovaná. Ďalším užitočným nástrojom sú retenčné politiky, ktoré zabezpečia, že vybrané dáta budú uložené len po stanovenú dobu a následne budú bezpečne odstránené. Office365 tiež garantuje, že dáta neopustia územie Európskej Únie, čo je tiež jednou z požiadaviek tejto smernice.

Pri práci s firemnými dátami sú využívané mnohé softvéry od rôznych poskytovateľov. Medzi ne môžeme zaradiť rôzne účtovnícke, CRM, ERP, skladové ale aj mnohé iné softvéry. S nimi potrebuje pracovať viacero ľudí naraz a to častokrát z rôznych lokalít, čo zvyšuje požiadavky na výkon ale aj dostupnosť zariadenia, na ktorom služba beží. Toto všetko je možné vyriešiť virtuálnymi servermi, ktoré poskytujeme. Naše servery sú umiestnené v slovenskom datacentre, ktoré zabezpečuje vysokú dostupnosť vďaka viacerým okruhom napájania, viacerými fyzicky oddelenými trasami internetového pripojenia, či záložným generátorom v prípade úplného výpadku elektrickej energie. Pomocou šifrovaného VPN pripojenia je možné sa k serverom pripojiť v ľubovoľnom čase z ľubovoľného miesta, jedinou požiadavkou je stabilné internetové pripojenie počítača, z ktorého je potrebné sa pripojiť. Ďalšou veľkou výhodou virtuálnych serverov je ich škálovateľnosť. Potrebujete pridať nových používateľov, nainštalovať ďalší softvér, či spustiť nový virtuálny server? Na vlastných fyzických serveroch je nutné obstarávať nový hardvér, čo je časovo aj finančne náročné. S virtuálnymi servermi všetky takéto starosti odpadajú, požiadavku na rozšírenie vieme zrealizovať v priebehu krátkeho času, často je potrebný len reštart virtuálneho servera. Podobne ak zistíte, že si prenajímate zbytočne výkonný server vieme zdroje kedykoľvek znížiť a zákazník nemusí riešiť, čo so zbytočne výkonným nakúpeným hardvérom.

ZHRNUTIE:

Postavte svoju IT infraštruktúru na stabilných a rokmi overených technológiách, ktorých implementáciu Vám navrhneme na mieru, aby Vás neobmedzovali a aby ste sa mohli sústrediť na Váš biznis. Cloudové riešenie Office365 ponúka širokú škálu služieb, od e-mailových schránok cez cloudové úložisko až po automatizáciu procesov a rutinných úloh. Využite potenciál virtuálnych serverov, na ktorých môžete prevádzkovať špecializované softvéry potrebné pre svoje podnikanie. Pracujte s nimi z ľubovoľného miesta a zariadenia a pokračujte v práci vždy presne tam, kde ste prestali. Vďaka virtuálnym serverom Vám odpadajú starosti spojené s hardvérovou údržbou, či bezpečnostnými aktualizáciami operačných systémov.
spať na zoznam blogov