SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

3XA

POPIS SLUŽBY

Antivírus: Antivírus je softvérový program určený na prevenciu, detekciu a odstránenie škodlivého softvéru, ako sú vírusy, z počítača. Antivírusový softvér používa detekciu založenú na signatúrach na identifikáciu známych vírusov a heuristiku na identifikáciu nových alebo neznámych hrozieb. Antivírusový softvér je nevyhnutný na ochranu osobných a firemných počítačov pred útokmi škodlivého softvéru, ktoré môžu spôsobiť stratu údajov, krádež identity a iné škody.

Antimalvér: Antimalvér je širší pojem, ktorý zahŕňa antivírusový softvér, ako aj iné typy softvéru určené na ochranu pred škodlivým softvérom, ako je spyware, adware a iné typy nežiaduceho softvéru. Antimalvérový softvér zvyčajne poskytuje ochranu v reálnom čase a plánované kontroly na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru z počítača.

Antiransomvér: Antiransomvér je typ bezpečnostného softvéru navrhnutý špeciálne na ochranu pred útokmi ransomvéru. Ransomware je typ malvéru, ktorý šifruje súbory používateľa a vyžaduje platbu výmenou za dešifrovací kľúč. Antiransomvérový softvér využíva kombináciu behaviorálnej analýzy, detekcie založenej na signatúrach a ďalších technológií na detekciu a blokovanie ransomvérových útokov skôr, ako môžu spôsobiť škodu. Niektoré antiransomvérové softvéry obsahujú aj schopnosť obnoviť zašifrované súbory v prípade útoku.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

3XA

POPIS SLUŽBY

Antivírus: Antivírus je softvérový program určený na prevenciu, detekciu a odstránenie škodlivého softvéru, ako sú vírusy, z počítača. Antivírusový softvér používa detekciu založenú na signatúrach na identifikáciu známych vírusov a heuristiku na identifikáciu nových alebo neznámych hrozieb. Antivírusový softvér je nevyhnutný na ochranu osobných a firemných počítačov pred útokmi škodlivého softvéru, ktoré môžu spôsobiť stratu údajov, krádež identity a iné škody.

Antimalvér: Antimalvér je širší pojem, ktorý zahŕňa antivírusový softvér, ako aj iné typy softvéru určené na ochranu pred škodlivým softvérom, ako je spyware, adware a iné typy nežiaduceho softvéru. Antimalvérový softvér zvyčajne poskytuje ochranu v reálnom čase a plánované kontroly na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru z počítača.

Antiransomvér: Antiransomvér je typ bezpečnostného softvéru navrhnutý špeciálne na ochranu pred útokmi ransomvéru. Ransomware je typ malvéru, ktorý šifruje súbory používateľa a vyžaduje platbu výmenou za dešifrovací kľúč. Antiransomvérový softvér využíva kombináciu behaviorálnej analýzy, detekcie založenej na signatúrach a ďalších technológií na detekciu a blokovanie ransomvérových útokov skôr, ako môžu spôsobiť škodu. Niektoré antiransomvérové softvéry obsahujú aj schopnosť obnoviť zašifrované súbory v prípade útoku.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom

VÝBER SLUŽBY