SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

WIFI

POPIS SLUŽBY

Treba doplnit text - sem naozaj netusim co napisat, prosim, doplnte za vas co Alfa Centauri vie pomoct / poskytnut pri WiFi.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Zvýšená produktivita

Vďaka Wi-Fi môžu zamestnanci pristupovať na internet a ďalšie zdroje spoločnosti odkiaľkoľvek v kancelárii, čo môže zvýšiť ich produktivitu a efektivitu

Vylepšená mobilita

Wi-Fi umožňuje zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek v kancelárii, oslobodzuje ich od obmedzení pracovného stola a umožňuje im byť mobilnejšími a flexibilnejšími

Vylepšená spolupráca

Wi-Fi uľahčuje zamestnancom spoluprácu, zdieľanie informácií a spoluprácu na projektoch, čo môže zlepšiť celkovú produktivitu a tímovú prácu

Úspora nákladov

Wi-Fi môže znížiť náklady spojené s nasadením a údržbou káblovej sieťovej infraštruktúry

Škálovateľnosť

Wi-Fi siete možno jednoducho rozširovať s rastom spoločnosti, čo z nich robí škálovateľné riešenie pre podniky všetkých veľkostí

Vylepšená zákaznícka skúsenosť

Wi-Fi môže zlepšiť zákaznícku skúsenosť tým, že hosťom a návštevníkom poskytuje bezplatný prístup na internet, keď sú v priestoroch

Vzdialený prístup

Wi-Fi umožňuje zamestnancom pracovať na diaľku a poskytuje im flexibilitu pri práci z domu alebo na cestách, čo môže zvýšiť ich celkovú spokojnosť s prácou

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

WIFI

POPIS SLUŽBY

Bezrôtové pripojenie do siete alebo do internetu WiFi je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou digitálnej reality či už súkromnom živote alebo v pracovnom prostredí.

Cieľom WiFi technológie je bezpečne a spoľahlivo pripojiť rôzne zariadenia do lokálnej siete alebo internetu. Tiež je možné prostredníctvom tejto technológie prepojiť dve oddelené siete na malé vzdialenosti.

Pomocou WiFi je možné tiež pokryť väčšiu plochu pomocou vhodného rozmiestnenia bodov pripojenia s centrálnou správou.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Zvýšená produktivita

Vďaka Wi-Fi môžu zamestnanci pristupovať na internet a ďalšie zdroje spoločnosti odkiaľkoľvek v kancelárii, čo môže zvýšiť ich produktivitu a efektivitu

Vylepšená mobilita

Wi-Fi umožňuje zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek v kancelárii, oslobodzuje ich od obmedzení pracovného stola a umožňuje im byť mobilnejšími a flexibilnejšími

Vylepšená spolupráca

Wi-Fi uľahčuje zamestnancom spoluprácu, zdieľanie informácií a spoluprácu na projektoch, čo môže zlepšiť celkovú produktivitu a tímovú prácu

Úspora nákladov

Wi-Fi môže znížiť náklady spojené s nasadením a údržbou káblovej sieťovej infraštruktúry

Škálovateľnosť

Wi-Fi siete možno jednoducho rozširovať s rastom spoločnosti, čo z nich robí škálovateľné riešenie pre podniky všetkých veľkostí

Vylepšená zákaznícka skúsenosť

Wi-Fi môže zlepšiť zákaznícku skúsenosť tým, že hosťom a návštevníkom poskytuje bezplatný prístup na internet, keď sú v priestoroch

Vzdialený prístup

Wi-Fi umožňuje zamestnancom pracovať na diaľku a poskytuje im flexibilitu pri práci z domu alebo na cestách, čo môže zvýšiť ich celkovú spokojnosť s prácou

VÝBER SLUŽBY