SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

IT OUTSOURCING

POPIS SLUŽBY

Outsourcing IT je proces získavania služieb alebo tovaru od externého poskytovateľa služieb namiesto toho, aby tieto služby alebo tovary poskytovali interne vlastní zamestnanci spoločnosti.

Pri outsourcingu IT sa externý poskytovateľ stará o niektoré alebo všetky činnosti súvisiace s IT v spoločnosti, ako je vývoj softvéru, údržba hardvéru, správa siete alebo podpora IT.

Hlavným cieľom outsourcingu IT je zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zameranie interných zdrojov na hlavné obchodné aktivity.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Úspora nákladov

Outsourcing IT môže byť nákladovo efektívnejší ako prenájom interného IT tímu, pretože eliminuje potrebu platiť mzdy a benefity

Vzdialená pomoc

Služba vzdialenej podpory IT je rýchla a pohodlná technická pomoc poskytovaná prostredníctvom internetového pripojenia na diagnostikovanie a riešenie problémov s počítačom na diaľku

Prístup k odborným znalostiam

Outsourcing môže spoločnostiam poskytnúť prístup k širšiemu fondu IT odborných znalostí vrátane špecialistov na špecifické technológie a riešenia

Škálovateľnosť

Outsourcing IT umožňuje spoločnostiam rozširovať alebo znižovať svoje IT zdroje podľa potreby bez toho, aby museli najímať ďalších zamestnancov

Zvýšená efektivita

Outsourcing môže viesť k vyššej efektivite, keďže poskytovateľ IT služieb sa zameriava výlučne na poskytovanie IT služieb a môže priniesť nový pohľad na firemné IT procesy

Lepšie zameranie

Outsourcing IT môže spoločnostiam umožniť sústrediť sa na svoje hlavné obchodné aktivity, namiesto toho, aby museli prideľovať čas a zdroje na správu IT

Riadenie rizík

Outsourcing IT môže spoločnostiam pomôcť pri riadení rizík, keďže poskytovateľ služieb je zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti IT systémov spoločnosti

Vylepšená technológia

Outsourcing IT môže spoločnostiam pomôcť držať krok s najnovšími technológiami a riešeniami, pretože poskytovateľ služieb bude mať pravdepodobne viac zdrojov a odborných znalostí na investovanie do výskumu a vývoja.

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

IT OUTSOURCING

POPIS SLUŽBY

Outsourcing IT je proces získavania služieb alebo tovaru od externého poskytovateľa služieb namiesto toho, aby tieto služby alebo tovary poskytovali interne vlastní zamestnanci spoločnosti.

Pri outsourcingu IT sa externý poskytovateľ stará o niektoré alebo všetky činnosti súvisiace s IT v spoločnosti, ako je vývoj softvéru, údržba hardvéru, správa siete alebo podpora IT.

Hlavným cieľom outsourcingu IT je zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a zameranie interných zdrojov na hlavné obchodné aktivity.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Úspora nákladov

Outsourcing IT môže byť nákladovo efektívnejší ako prenájom interného IT tímu, pretože eliminuje potrebu platiť mzdy a benefity

Vzdialená pomoc

Služba vzdialenej podpory IT je rýchla a pohodlná technická pomoc poskytovaná prostredníctvom internetového pripojenia na diagnostikovanie a riešenie problémov s počítačom na diaľku

Prístup k odborným znalostiam

Outsourcing môže spoločnostiam poskytnúť prístup k širšiemu fondu IT odborných znalostí vrátane špecialistov na špecifické technológie a riešenia

Škálovateľnosť

Outsourcing IT umožňuje spoločnostiam rozširovať alebo znižovať svoje IT zdroje podľa potreby bez toho, aby museli najímať ďalších zamestnancov

Zvýšená efektivita

Outsourcing môže viesť k vyššej efektivite, keďže poskytovateľ IT služieb sa zameriava výlučne na poskytovanie IT služieb a môže priniesť nový pohľad na firemné IT procesy

Lepšie zameranie

Outsourcing IT môže spoločnostiam umožniť sústrediť sa na svoje hlavné obchodné aktivity, namiesto toho, aby museli prideľovať čas a zdroje na správu IT

Riadenie rizík

Outsourcing IT môže spoločnostiam pomôcť pri riadení rizík, keďže poskytovateľ služieb je zodpovedný za zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti IT systémov spoločnosti

Vylepšená technológia

Outsourcing IT môže spoločnostiam pomôcť držať krok s najnovšími technológiami a riešeniami, pretože poskytovateľ služieb bude mať pravdepodobne viac zdrojov a odborných znalostí na investovanie do výskumu a vývoja.

VÝBER SLUŽBY