SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

INTERNETOVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

POPIS SLUŽBY

Doplnkové internetové služby predstavujú celý rad služieb a riešení, ktoré dopĺňajú existujúce internetové pripojenie organizácie a zlepšujú jej online možnosti.

Tieto služby môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Cloudové služby

Poskytovanie prístupu k cloudovému softvéru a riešeniam úložiska, ako je napríklad e-mailový hosting, zálohovanie a ukladanie dát a online nástroje na spoluprácu

Webhosting

Hosting webových stránok, webových aplikácií a online služieb pre podniky vrátane registrácie a správy domén, dizajnu a vývoja webových stránok a riešení elektronického obchodu

Internetová bezpečnosť

Ponúka bezpečnostné riešenia na ochranu pred online hrozbami, ako sú brány firewall, antivírusový softvér, detekcia narušenia a zabezpečenie webových stránok

Správa siete

Monitorovanie a údržba podnikovej sieťovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť optimálny výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť

Hosting e-mailov

Hostenie e-mailových účtov a poskytovanie služieb správy e-mailov, ako je filtrovanie nevyžiadanej pošty, ochrana pred vírusmi a prístup k webovej pošte

Bezdrôtové a širokopásmové služby

Poskytovanie vysokorýchlostných bezdrôtových a širokopásmových internetových služieb na uspokojenie potrieb spoločnosti v oblasti pripojenia

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

INTERNETOVÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

POPIS SLUŽBY

Doplnkové internetové služby predstavujú celý rad služieb a riešení, ktoré dopĺňajú existujúce internetové pripojenie organizácie a zlepšujú jej online možnosti.

Tieto služby môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Cloudové služby

Poskytovanie prístupu k cloudovému softvéru a riešeniam úložiska, ako je napríklad e-mailový hosting, zálohovanie a ukladanie dát a online nástroje na spoluprácu

Webhosting

Hosting webových stránok, webových aplikácií a online služieb pre podniky vrátane registrácie a správy domén, dizajnu a vývoja webových stránok a riešení elektronického obchodu

Internetová bezpečnosť

Ponúka bezpečnostné riešenia na ochranu pred online hrozbami, ako sú brány firewall, antivírusový softvér, detekcia narušenia a zabezpečenie webových stránok

Správa siete

Monitorovanie a údržba podnikovej sieťovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť optimálny výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť

Bezdrôtové a širokopásmové služby

Poskytovanie vysokorýchlostných bezdrôtových a širokopásmových internetových služieb na uspokojenie potrieb spoločnosti v oblasti pripojenia

Hosting e-mailov

Hostenie e-mailových účtov a poskytovanie služieb správy e-mailov, ako je filtrovanie nevyžiadanej pošty, ochrana pred vírusmi a prístup k webovej pošte

VÝBER SLUŽBY