SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

POPIS SLUŽBY

Systémová integrácia je proces kombinovania viacerých systémov a technológií do jedného integrovaného riešenia. Účelom systémovej integrácie je zlepšiť efektivitu, výkon a spoľahlivosť podnikovej IT infraštruktúry bezproblémovým prepojením rôznych systémov a technológií, ako sú aplikácie, databázy, siete a hardvér.

Pri systémovej integrácii sú rôzne systémy integrované pomocou štandardizovaných rozhraní, protokolov a dátových formátov. To umožňuje systémom komunikovať a vymieňať si údaje medzi sebou, čím sa eliminuje potreba manuálneho prenosu údajov a znižuje sa riziko chýb a straty údajov.

Využitím služieb systémovej integrácie môžu spoločnosti dosiahnuť lepšiu efektivitu procesov, presnosť údajov a celkový výkon IT. To môže viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov, zníženiu nákladov a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Systémovú integráciu môže vykonávať interný IT tím alebo ju môže zadať špecializovaný poskytovateľ systémovej integrácie.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Integrácia podnikových systémov

ERP, CRM a HR systémy

Integrácia starších systémov s modernými technológiami

Cloud

Integrácia hardvérových a softvérových systémov

mobilné zariadenia, zariadenia internetu vecí a riešenia cloud computingu

Integrácia vlastných aplikácií s bežne dostupnými softvérovými riešeniami

Integrácia údajov vrátane migrácie údajov, skladovania údajov a riešení správy údajov

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

POPIS SLUŽBY

Systémová integrácia je proces kombinovania viacerých systémov a technológií do jedného integrovaného riešenia. Účelom systémovej integrácie je zlepšiť efektivitu, výkon a spoľahlivosť podnikovej IT infraštruktúry bezproblémovým prepojením rôznych systémov a technológií, ako sú aplikácie, databázy, siete a hardvér.

Pri systémovej integrácii sú rôzne systémy integrované pomocou štandardizovaných rozhraní, protokolov a dátových formátov. To umožňuje systémom komunikovať a vymieňať si údaje medzi sebou, čím sa eliminuje potreba manuálneho prenosu údajov a znižuje sa riziko chýb a straty údajov.

Využitím služieb systémovej integrácie môžu spoločnosti dosiahnuť lepšiu efektivitu procesov, presnosť údajov a celkový výkon IT. To môže viesť k vyššej spokojnosti zákazníkov, zníženiu nákladov a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Systémovú integráciu môže vykonávať interný IT tím alebo ju môže zadať špecializovaný poskytovateľ systémovej integrácie.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Integrácia podnikových systémov

ERP, CRM a HR systémy

Integrácia starších systémov s modernými technológiami

Cloud

Integrácia hardvérových a softvérových systémov

mobilné zariadenia, zariadenia internetu vecí a riešenia cloud computingu

Integrácia vlastných aplikácií s bežne dostupnými softvérovými riešeniami

Integrácia údajov vrátane migrácie údajov, skladovania údajov a riešení správy údajov

VÝBER SLUŽBY