SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

SPRÁVA MOBILNÝCH ZARIADENÍ

POPIS SLUŽBY

Mobile Device Management (MDM) je technologické riešenie, ktoré pomáha organizáciám spravovať a zabezpečovať mobilné zariadenia používané zamestnancami.

MDM umožňuje spoločnostiam presadzovať bezpečnostné zásady, spravovať softvér a aktualizácie, sledovať používanie a polohu zariadenia a na diaľku vymazať alebo uzamknúť zariadenia v prípade krádeže alebo straty.

Cieľom MDM je poskytovať bezpečné a flexibilné riešenie pre firmy a zamestnancov, ktoré zaisťuje ochranu citlivých firemných dát a zároveň umožňuje zamestnancom využívať ich zariadenia na pracovné úlohy.

Používaním MDM môžu spoločnosti zlepšiť bezpečnosť svojich údajov, zvýšiť produktivitu zamestnancov a znížiť náklady spojené s podporou a údržbou zariadení.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Vzdialené vymazanie

Schopnosť vymazať údaje zo stratených alebo ukradnutých zariadení

Správa

Sledujte všetky zariadenia a ich konfigurácie

Zabezpečenie

Zabezpečte, aby boli zariadenia a údaje chránené bezpečnostnými opatreniami, ako sú zásady hesiel a šifrovanie

Distribúcia softvéru

Nasaďte a aktualizujte softvér na zariadeniach na diaľku

Presadzovanie zásad

Vytvorte a presadzujte zásady spoločnosti týkajúce sa používania a bezpečnosti zariadení

Riešenie problémov

Poskytnite podporu pri riešení problémov s mobilnými zariadeniami

Súlad

Zabezpečte, aby boli zariadenia a údaje v súlade s regulačnými normami a zásadami spoločnosti

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

SPRÁVA MOBILNÝCH ZARIADENÍ

POPIS SLUŽBY

Mobile Device Management (MDM) je technologické riešenie, ktoré pomáha organizáciám spravovať a zabezpečovať mobilné zariadenia používané zamestnancami.

MDM umožňuje spoločnostiam presadzovať bezpečnostné zásady, spravovať softvér a aktualizácie, sledovať používanie a polohu zariadenia a na diaľku vymazať alebo uzamknúť zariadenia v prípade krádeže alebo straty.

Cieľom MDM je poskytovať bezpečné a flexibilné riešenie pre firmy a zamestnancov, ktoré zaisťuje ochranu citlivých firemných dát a zároveň umožňuje zamestnancom využívať ich zariadenia na pracovné úlohy.

Používaním MDM môžu spoločnosti zlepšiť bezpečnosť svojich údajov, zvýšiť produktivitu zamestnancov a znížiť náklady spojené s podporou a údržbou zariadení.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Vzdialené vymazanie

Schopnosť vymazať údaje zo stratených alebo ukradnutých zariadení

Správa

Sledujte všetky zariadenia a ich konfigurácie

Zabezpečenie

Zabezpečte, aby boli zariadenia a údaje chránené bezpečnostnými opatreniami, ako sú zásady hesiel a šifrovanie

Distribúcia softvéru

Nasaďte a aktualizujte softvér na zariadeniach na diaľku

Presadzovanie zásad

Vytvorte a presadzujte zásady spoločnosti týkajúce sa používania a bezpečnosti zariadení

Riešenie problémov

Poskytnite podporu pri riešení problémov s mobilnými zariadeniami

Súlad

Zabezpečte, aby boli zariadenia a údaje v súlade s regulačnými normami a zásadami spoločnosti

VÝBER SLUŽBY