SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

SPRÁVA SERVEROV

POPIS SLUŽBY

Služba správy počítačov je komplexná služba, ktorá pomáha organizáciám efektívne spravovať ich počítače a IT systémy.

Táto služba zahŕňa aktualizácie a opravy softvéru, antivírusovú a malvérovú ochranu, podporu vzdialenej pracovnej plochy, optimalizáciu výkonu, zálohovanie a obnovu dát, sledovanie a správu majetku, sieťovú bezpečnosť, súlad a regulačné požiadavky, správu napájania a dokumentáciu a podávanie správ.

Služba správy PC pomáha spoločnostiam znižovať náklady, minimalizovať prestoje, zlepšovať výkon a bezpečnosť a zabezpečiť súlad s príslušnými nariadeniami a priemyselnými štandardmi.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Monitorovanie servera

Nepretržité monitorovanie výkonu, dostupnosti a zabezpečenia servera s cieľom zistiť a vyriešiť problémy skôr, ako sa stanú kritickými

Údržba a upgrady servera

Pravidelná údržba, vrátane aktualizácií softvéru a hardvéru, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka servera

Zálohovanie a obnova dát

Implementácia a správa riešení zálohovania a obnovy dát na zabezpečenie ochrany dôležitých dát a súborov

Správa zabezpečenia

Implementácia a správa bezpečnostných opatrení, ako sú brány firewall a antivírusový softvér, na ochranu serverov pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

Optimalizácia výkonu

Pravidelná optimalizácia výkonu, vrátane uvoľnenia miesta na disku a konfigurácie systémových prostriedkov, aby sa zabezpečila optimalizácia výkonu servera.

Plánovanie obnovy po havári

Vývoj a implementácia plánov obnovy po havárii na minimalizáciu prestojov a straty údajov v prípade katastrofy

Správa vzdialeného prístupu

Nastavenie a správa vzdialeného prístupu k serverom, vrátane VPN a vzdialenej pracovnej plochy, aby sa zabezpečil bezpečný vzdialený prístup

Súlad a regulačné požiadavky

Zabezpečenie súladu serverov a systémov s príslušnými nariadeniami a priemyselnými normami

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

SPRÁVA SERVEROV

POPIS SLUŽBY

Správa servera sa vzťahuje na proces údržby, správy a správy serverov vrátane hardvéru, softvéru a sieťových komponentov.

To zahŕňa úlohy, ako je inštalácia servera, konfigurácia, aktualizácie, zálohy, bezpečnosť, optimalizácia výkonu, monitorovanie a riešenie problémov.

Cieľom služieb správy serverov je zabezpečiť, aby servery fungovali efektívne a bezpečne. To pomáha spoločnostiam minimalizovať prestoje, zlepšovať výkon a spoľahlivosť a znižovať náklady spojené s údržbou a podporou serverov.

Služby správy servera je možné vykonávať na mieste alebo prostredníctvom vzdialeného tímu podpory IT. Cieľom správy serverov je zabezpečiť dostupnosť, výkon a bezpečnosť serverov a aplikácií a údajov, ktoré na nich bežia.

To je nevyhnutné pre spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na svoje servery pri kritických obchodných operáciách, pretože prestoje a problémy so servermi môžu mať významný vplyv na ich schopnosť podnikať.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Monitorovanie servera

Nepretržité monitorovanie výkonu, dostupnosti a zabezpečenia servera s cieľom zistiť a vyriešiť problémy skôr, ako sa stanú kritickými

Údržba a upgrady servera

Pravidelná údržba, vrátane aktualizácií softvéru a hardvéru, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka servera

Zálohovanie a obnova dát

Implementácia a správa riešení zálohovania a obnovy dát na zabezpečenie ochrany dôležitých dát a súborov

Správa zabezpečenia

Implementácia a správa bezpečnostných opatrení, ako sú brány firewall a antivírusový softvér, na ochranu serverov pred kybernetickými útokmi a únikmi údajov

Plánovanie obnovy po havárii

Vývoj a implementácia plánov obnovy po havárii na minimalizáciu prestojov a straty údajov v prípade katastrofy

Správa vzdialeného prístupu

Nastavenie a správa vzdialeného prístupu k serverom, vrátane VPN a vzdialenej pracovnej plochy, aby sa zabezpečil bezpečný vzdialený prístup

Zabezpečenie siete

Monitorovanie a správa zabezpečenia siete s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu a narušeniu údajov

Súlad a regulačné požiadavky

Zabezpečenie súladu serverov a systémov s príslušnými nariadeniami a priemyselnými normami

VÝBER SLUŽBY