SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

CLOUD / VIRTUÁLNE SERVERY

POPIS SLUŽBY

Virtuálny súkromný server (VPS) je virtualizovaný server, ktorý poskytuje spoločnostiam väčšiu kontrolu, škálovateľnosť a výkon v porovnaní so zdieľaným hostingom.

Služba VPS umožňuje podnikom prispôsobiť svoje serverové prostredie a softvér, jednoducho škálovať zdroje a zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť.

Používanie VPS je nákladovo efektívne riešenie pre spoločnosti, ktoré vyžadujú viac zdrojov a kontroly ako zdieľaný hosting, ale nepotrebujú plné zdroje a náklady na dedikovaný server.

Celkovo VPS poskytuje flexibilné, spoľahlivé a škálovateľné riešenie pre spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoju webhostingovú infraštruktúru.
VIDEO

PONÚKANÉ SLUŽBY

Škálovateľnosť

VPS hosting umožňuje podnikom ľahko prispôsobovať ich serverové zdroje podľa ich potrieb. Toto sa dá rýchlo urobiť bez potreby významných investícií do nového hardvéru. Zákazník kupuje iba to, čo nevyhnutne potrebuje a využije

Flexibilita

VPS hosting umožňuje podnikom prispôsobiť si prostredie servera k ich konkrétnym potrebám, ako napríklad inštalácia vlastného softvéru alebo konfigurácia nastavení servera

Izolácia

VPS hosting poskytuje úroveň izolácie medzi rôznymi virtuálnymi servermi na rovnakom fyzickom serveri. Každý zákazník má vlastný priestor oddelený od ostatných zákazníkov na úrovni operačného systému a sieťovej úrovni

Spoľahlivosť

VPS hosting umožňuje vysoké záruky uptime a možnosti zálohovania, aby sa zabezpečilo, že vaše dokumenty, data alebo aplikácia sú vždz dostupné

Kontrola

VPS hosting poskytuje podnikom administrátorský prístup k ich virtuálnemu serveru, čo im umožňuje mať plnú kontrolu nad prostredím servera, vrátane operačného systému, softvéru a ďalších nastavení

Vzdialený prístup

VPS hosting umožňuje podnikom pristupovať k ich virtuálnym serverom vzdialene, čo im umožňuje pracovať vzdialene alebo pristupovať k serveru z akéhokoľvek miesta pripojenia

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

CLOUD / VIRTUÁLNE SERVERY

POPIS SLUŽBY

Virtuálny súkromný server (VPS) je virtualizovaný server, ktorý je umiestnený na fyzickom serveri a používa vyhradenú časť jeho hardvérových prostriedkov. Virtuálne servery na rovnakom fyzickom serveri sú oddelené, majú vlastný operačný systém a sú nezávisle spravované.

Služba VPS umožňuje podnikom prispôsobiť svoje serverové prostredie a softvér svojim potrebám, jednoducho škálovať zdroje a zvýšiť dostupnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť.

Používanie VPS je nákladovo efektívne riešenie pre spoločnosti, ktoré nepotrebujú vlastný dedikovaný server alebo nemajú interného zamestnanca, ktorý by sa o vlastné servery staral.

Virtuálne servery umožňujú jednoduchšie a efektívnejšie zálohovanie dát. VPS možno jednoducho zálohovať a obnoviť bez vypnutia celého fyzického servera.

Celkovo VPS poskytuje flexibilné, spoľahlivé a škálovateľné riešenie pre spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoju serverovú infraštruktúru. Vďaka VPS odpadajú problémy spojené s údržbou hardvéru ako aj priestorové a technické požiadavky na serverovňu, v ktorej sú servery umiestnené.
VIDEO

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Škálovateľnosť

VPS hosting umožňuje podnikom ľahko prispôsobovať ich serverové zdroje podľa ich potrieb. Toto sa dá urobiť rýchlo a bez potreby významných investícií do nového hardvéru. Zákazník kupuje iba to, čo nevyhnutne potrebuje a využije

Flexibilita

VPS hosting umožňuje podnikom prispôsobiť si prostredie servera ich konkrétnym potrebám, ako napríklad inštalácia vlastného softvéru alebo konfigurácia nastavení servera

Izolácia

VPS hosting poskytuje úroveň izolácie medzi rôznymi virtuálnymi servermi na rovnakom fyzickom serveri. Každý zákazník má vlastný priestor oddelený od ostatných zákazníkov na úrovni operačného systému a sieťovej úrovni

Spoľahlivosť

VPS hosting umožňuje vysoké záruky uptime a možnosti zálohovania, aby sa zabezpečilo, že vaše dokumenty, data alebo aplikácia sú vždy dostupné

Kontrola

VPS hosting poskytuje podnikom administrátorský prístup k ich virtuálnemu serveru, čo im umožňuje mať plnú kontrolu nad prostredím servera, vrátane operačného systému, softvéru a ďalších nastavení

Vzdialený prístup

VPS hosting vďaka vlastnej verejnej IP adrese umožňuje podnikom pristupovať k ich virtuálnym serverom vzdialene, čo im umožňuje pracovať vzdialene alebo pristupovať k serveru z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením.

VÝBER SLUŽBY