SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

PREDAJ HW A SW

POPIS SLUŽBY

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb tvorí predaj hardvéru a softvéru. Ponúkame najznámejšie značky výpočtovej techniky ako sú HP, HPE, DELL, Lenovo, Apple, Samsung, LG, Logitech. Predávame produktové balíky najvýznamnejších softvérových výrobcov (Microsoft, ESET, Adobe, Veeam, M-files, Vmware, a iné).

K daným produktom sa snažíme vždy poskytnúť našu pridanú hodnotu - inštalácia v cene tovaru, dovoz priamo k zákazníkovi a pod. Tieto prídavné služby prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

ponúkame kompletný sortiment produktov

PC, notebooky, pracovné stanice, servre, tablety, počítačové komponenty, tlačiarne a ostatné periférie, spotrebný materiál, kancelársku techniku, čiernu techniku – jednoducho všetko, čo potrebujete pre Vašu prácu či zábavu

Služby na klúč

Komplexná dodávka HW platformy, inštalácie a konfigurácia HW vybavenia, inštalácia operačných systémov a aplikácií Microsoft je to, čomu sa denne venujeme a tak zákazníkom ponúkame komplexnú starostlivosť a šetríme ich čas prehľadávaním a porovnávaním produktov dostupných na trhu

ZÁRUKA

Zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis PC, periférií a ostatného HW

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

PREDAJ HW A SW

POPIS SLUŽBY

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb tvorí predaj hardvéru a softvéru. Ponúkame najznámejšie značky výpočtovej techniky ako sú HP, HPE, DELL, Lenovo, Apple, Samsung, LG, Logitech. Predávame produktové balíky najvýznamnejších softvérových výrobcov (Microsoft, ESET, Adobe, Veeam, M-files, Vmware, a iné).

K daným produktom sa snažíme vždy poskytnúť našu pridanú hodnotu - inštalácia v cene tovaru, dovoz priamo k zákazníkovi a pod. Tieto prídavné služby prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

ponúkame kompletný sortiment produktov

PC, notebooky, pracovné stanice, servre, tablety, počítačové komponenty, tlačiarne a ostatné periférie, spotrebný materiál, kancelársku techniku, čiernu techniku – jednoducho všetko, čo potrebujete pre Vašu prácu či zábavu

Služby na klúč

Komplexná dodávka HW platformy, inštalácie a konfigurácia HW vybavenia, inštalácia operačných systémov a aplikácií Microsoft je to, čomu sa denne venujeme a tak zákazníkom ponúkame komplexnú starostlivosť a šetríme ich čas prehľadávaním a porovnávaním produktov dostupných na trhu

ZÁRUKA

Zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis PC, periférií a ostatného HW

VÝBER SLUŽBY