SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

VIDEOKONFERENCIE

POPIS SLUŽBY

Videokonferencia je typ telekomunikačnej služby, ktorá umožňuje jednotlivcom organizovať živé audio a video komunikačné relácie cez internet alebo iné digitálne siete.

Umožňuje ľuďom zúčastniť sa stretnutí v reálnom čase bez ohľadu na ich fyzickú polohu.

Videokonferencie sa okrem iných aplikácií bežne používajú na spoluprácu na diaľku, online vzdelávanie a telemedicínu.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Zvýšená produktivita

Videokonferencie eliminuje potrebu cestovania, čím sa znižuje čas a náklady spojené s fyzickými stretnutiami. Výsledkom je zvýšená produktivita a efektivita

Vylepšená spolupráca

Videokonferencie poskytujú zamestnancom, partnerom a klientom platformu na spoluprácu v reálnom čase bez ohľadu na ich fyzickú polohu

Vylepšená komunikácia

Videokonferencie umožňujú komunikáciu tvárou v tvár, ktorá je osobnejšia a efektívnejšia ako iné formy komunikácie na diaľku, ako sú e-maily alebo telefonáty

Znížené náklady

Používaním videokonferencií môžu spoločnosti znížiť svoje cestovné náklady, ušetriť čas a znížiť náklady spojené s kancelárskymi priestormi

Zvýšená flexibilita

Vďaka videokonferenciám môžu spoločnosti organizovať stretnutia kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, pokiaľ je k dispozícii internetové pripojenie

Lepšia dostupnosť

Videokonferencie umožňujú ľuďom s mobilitou alebo plánovaním výziev zúčastniť sa na stretnutiach, čo firmám uľahčuje zapojenie širšieho okruhu ľudí do dôležitých diskusií

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

VIDEOKONFERENCIE

POPIS SLUŽBY

Videokonferencia je typ telekomunikačnej služby, ktorá umožňuje jednotlivcom organizovať živé audio a video komunikačné relácie cez internet alebo iné digitálne siete.

Umožňuje ľuďom zúčastniť sa stretnutí v reálnom čase bez ohľadu na ich fyzickú polohu.

Videokonferencie sa okrem iných aplikácií bežne používajú na spoluprácu na diaľku, online vzdelávanie a telemedicínu.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Zvýšená produktivita

Videokonferencie eliminuje potrebu cestovania, čím sa znižuje čas a náklady spojené s fyzickými stretnutiami. Výsledkom je zvýšená produktivita a efektivita

Vylepšená spolupráca

Videokonferencie poskytujú zamestnancom, partnerom a klientom platformu na spoluprácu v reálnom čase bez ohľadu na ich fyzickú polohu

Vylepšená komunikácia

Videokonferencie umožňujú komunikáciu tvárou v tvár, ktorá je osobnejšia a efektívnejšia ako iné formy komunikácie na diaľku, ako sú e-maily alebo telefonáty

Znížené náklady

Používaním videokonferencií môžu spoločnosti znížiť svoje cestovné náklady, ušetriť čas a znížiť náklady spojené s kancelárskymi priestormi

Zvýšená flexibilita

Vďaka videokonferenciám môžu spoločnosti organizovať stretnutia kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta, pokiaľ je k dispozícii internetové pripojenie

Lepšia dostupnosť

Videokonferencie umožňujú ľuďom s mobilitou alebo plánovaním výziev zúčastniť sa na stretnutiach, čo firmám uľahčuje zapojenie širšieho okruhu ľudí do dôležitých diskusií

VÝBER SLUŽBY