SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

OFFICE 365

POPIS SLUŽBY

Office 365 je sadou nástrojov a služieb, ktoré môžu pomôcť ľuďom pracovať efektívnejšie a prijemnejšie.

Jednoducho povedané, je to ako mať všetky kancelárske nástroje, ktoré potrebujete na jednom mieste, dostupné z kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení a vždy aktuálne.

Obsahuje programy ako Word, Excel a PowerPoint, ktoré môžete používať na vytváranie dokumentov, tabuliek a prezentácií.

S Office 365 môžete ľahko zdieľať svoju prácu s ostatnými ľuďmi a pracovať na projektoch spoločne v reálnom čase, aj keď nie ste na rovnakom mieste.

Môžete ukladať svoje dokumenty a súbory v cloude pomocou OneDrive, takže ich môžete získať z kdekoľvek a nemusíte sa obávať, že ich stratíte, ak sa niečo stane vašemu zariadeniu.

Vedeli ste, že TEAMS sa nevyužíva iba na online calls, ale môže slúžiť ako hlavný organizačný nástroj riadenia vašej spoločnosti a vašich teamov zamestnancov. TEAMS má kalendár, task list, určujete priority zamestnancom, riadite prístup k dokumentom a mnoho ďalšieho.  Toto všetko Vám zaktivujeme a Vy už nemusíte používať žiaden ďalší project managment SW – čím si šetrite Váš čas, energiu a vo finále aj financie.
VIDEO

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

KONZULTÁCIA

spoznanie potrieb zákazníka a výber vhodného licenčného balíka

LICENCIE

zakúpenie a aktivácia

NASTAVENIE

účtov, hesiel a prístupových práv

Aktualizácie databázy podpisov

aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby

TEAMS

nastavenie základnej a rozšírenej funkcionality

Implementácia a aktivácia rozšírenej funkcionality pre Office 365

nastavenie schvaľovacích a iných interných procesov

Maximalizácia zabezpečenia

aktivovanie 2-faktorovej autentifikácie / v prípade potreby doplnenie ďalších faktorov

Data loss protection

DLP je dôležitým aspektom bezpečnosti údajov a pomáhaorganizáciám proaktívne chrániť citlivé údaje pred zneužitím alebo padnutím donesprávnych rúk

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

OFFICE 365

POPIS SLUŽBY

Office 365 je sadou nástrojov a služieb, ktoré môžu pomôcť ľuďom pracovať efektívnejšie a príjemnejšie.

Jednoducho povedané, je to ako mať všetky kancelárske nástroje, ktoré potrebujete na jednom mieste, dostupné z ľubovoľného miesta a na akomkoľvek zariadení a vždy aktuálne.

Obsahuje programy ako Word, Excel a PowerPoint, ktoré môžete používať na vytváranie dokumentov, tabuliek a prezentácií.

S Office 365 môžete ľahko zdieľať svoju prácu s ostatnými ľuďmi a pracovať na projektoch spoločne v reálnom čase, aj keď nie ste na rovnakom mieste.

Môžete ukladať svoje dokumenty a súbory v cloude pomocou OneDrive, takže ich môžete získať z kdekoľvek a nemusíte sa obávať, že ich stratíte, ak sa niečo stane vášmu zariadeniu.

Vedeli ste, že TEAMS sa nevyužíva iba na online calls, ale môže slúžiť ako hlavný organizačný nástroj riadenia vašej spoločnosti a vašich teamov zamestnancov. TEAMS má kalendár, zoznam úloh, určujete priority zamestnancom, riadite prístup k dokumentom a mnoho ďalšieho.  Toto všetko Vám zaktivujeme a Vy už nemusíte používať žiaden ďalší project management SW – čím si šetrite Váš čas, energiu a vo finále aj financie.
VIDEO

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

KONZULTÁCIA

spoznanie potrieb zákazníka a výber vhodného licenčného balíka

LICENCIE

zakúpenie a aktivácia

NASTAVENIE

účtov, hesiel a prístupových práv

Aktualizácie databázy podpisov

aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby

TEAMS

nastavenie základnej a rozšírenej funkcionality

Implementácia a aktivácia rozšírenej funkcionality pre Office 365

nastavenie schvaľovacích a iných interných procesov

Maximalizácia zabezpečenia

aktivovanie 2-faktorovej autentifikácie / v prípade potreby doplnenie ďalších faktorov

Data loss protection

DLP je dôležitým aspektom bezpečnosti údajov a pomáhaorganizáciám proaktívne chrániť citlivé údaje pred zneužitím alebo padnutím donesprávnych rúk

VÝBER SLUŽBY