SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

VZDIALENÁ PODPORA

POPIS SLUŽBY

Vzdialená podpora je služba založená na technológii, ktorá umožňuje odborníkom v oblasti IT pristupovať a ovládať vzdialený počítač alebo zariadenie cez internet s cieľom diagnostikovať a riešiť technické problémy.

Vďaka vzdialenej podpore môžu pracovníci IT podpory diagnostikovať a opravovať problémy bez toho, aby museli byť fyzicky prítomní na mieste počítača alebo zariadenia.

Vzdialená podpora je často využívaná spoločnosťami na poskytovanie technickej podpory zamestnancom pracujúcim z domu alebo na vzdialených miestach.

Službu možno použiť na rôzne účely vrátane inštalácie softvéru, riešenia problémov a údržby. Vzdialená podpora môže byť poskytovaná prostredníctvom rôznych nástrojov a technológií vrátane softvéru vzdialenej pracovnej plochy, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a softvéru na diaľkové ovládanie.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Technická podpora

Technici vzdialenej podpory môžu pomôcť pri riešení technických problémov, riešení problémov so softvérom alebo hardvérom a odpovedaním na otázky súvisiace s používaním technológie

Inštalácia softvéru

Pracovníci IT podpory môžu inštalovať a konfigurovať softvér na diaľku, čím sa znižuje potreba návštev na mieste

Údržba systému

Pracovníci IT podpory môžu vykonávať bežné úlohy údržby, ako sú aktualizácie a zálohy softvéru, na diaľku, aby systém fungoval hladko

Monitorovanie bezpečnosti

Pracovníci podpory IT môžu monitorovať systémy z hľadiska bezpečnostných hrozieb a podniknúť kroky na zabránenie alebo vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú

Podpora vzdialenej pracovnej plochy

Technici vzdialenej podpory môžu pristupovať a ovládať pracovnú plochu vzdialeného počítača, aby mohli diagnostikovať a riešiť problémy

Podpora online chatu

Pracovníci IT podpory môžu poskytnúť podporu a poradenstvo zamestnancom prostredníctvom živého online chatu, ktorý môže byť obzvlášť užitočný pri riešení jednoduchých alebo priamočiarych problémov

Telefonická podpora

Pracovníci IT podpory môžu poskytnúť podporu po telefóne, čo môže byť užitočné pri riešení problémov, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie alebo riešenie problémov

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

VZDIALENÁ PODPORA

POPIS SLUŽBY

Vzdialená podpora je služba založená na technológii, ktorá umožňuje odborníkom v oblasti IT pristupovať a ovládať vzdialený počítač alebo zariadenie cez internet s cieľom diagnostikovať a riešiť technické problémy.

Vďaka vzdialenej podpore môžu pracovníci IT podpory diagnostikovať a opravovať problémy bez toho, aby museli byť fyzicky prítomní na mieste počítača alebo zariadenia.

Vzdialená podpora je často využívaná spoločnosťami na poskytovanie technickej podpory zamestnancom pracujúcim z domu alebo na vzdialených miestach.

Službu možno použiť na rôzne účely vrátane inštalácie softvéru, riešenia problémov a údržby. Vzdialená podpora môže byť poskytovaná prostredníctvom rôznych nástrojov a technológií vrátane softvéru vzdialenej pracovnej plochy, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a softvéru na diaľkové ovládanie.

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Technická podpora

Technici vzdialenej podpory môžu pomôcť pri riešení technických problémov, riešení problémov so softvérom alebo hardvérom a odpovedaním na otázky súvisiace s používaním technológie

Inštalácia softvéru

Pracovníci IT podpory môžu inštalovať a konfigurovať softvér na diaľku, čím sa znižuje potreba návštev na mieste

Údržba systému

Pracovníci IT podpory môžu vykonávať bežné úlohy údržby, ako sú aktualizácie a zálohy softvéru, na diaľku, aby systém fungoval hladko

Monitorovanie bezpečnosti

Pracovníci podpory IT môžu monitorovať systémy z hľadiska bezpečnostných hrozieb a podniknúť kroky na zabránenie alebo vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú

Podpora vzdialenej pracovnej plochy

Technici vzdialenej podpory môžu pristupovať a ovládať pracovnú plochu vzdialeného počítača, aby mohli diagnostikovať a riešiť problémy

Podpora online chatu

Pracovníci IT podpory môžu poskytnúť podporu a poradenstvo zamestnancom prostredníctvom živého online chatu, ktorý môže byť obzvlášť užitočný pri riešení jednoduchých alebo priamočiarych problémov

Telefonická podpora

Pracovníci IT podpory môžu poskytnúť podporu po telefóne, čo môže byť užitočné pri riešení problémov, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie alebo riešenie problémov

VÝBER SLUŽBY