SPOZNAJTE NAŠE SLUŽBY

Hviezdna pohoda

POPIS SLUŽBY

Pohoda je ekonomický a účtovný program od spoločnosti Stormware, ktorý je určený pre malé, stredné aj väčšie podniky.

Vďaka hostingu Pohody na serveroch v profesionálnom datacentre máte tento softvér prístupný z ľubovoľného miesta a zariadenia, potrebujete jedine internetové pripojenie. Vďaka tomuto viete jednoducho pristupovať ku Vašim dátam aj na cestách a spolupracovať s kolegami, ktorí sú na druhej strane planéty.

Služba je poskytovaná na mieru pre každého zákazníka. Využívajte treťostranné doplnky do Pohody podľa Vašej potreby. Hosting je možné rozšíriť o ľubovoľné iné softvéry, s ktorými pracujete vďaka čomu môžete mať všetky dáta na jednom mieste.

Vďaka serverovej infraštruktúre sa nemusíte obávať straty dát pri odcudzení zariadenia či zlyhaní disku. Vďaka automatizovaným zálohám je tiež možné obnoviť dáta v prípade neúmyselného, ale aj úmyselného zmazania dát používateľom.

Službu je možné škálovať podľa potreby, počet používateľov a úložného priestoru je možné kedykoľvek navýšiť ale aj znížiť, čím dokážete optimalizovať náklady na prevádzku softvéru.

ZAHRNUTÉ SLUŽBY

Prístup z ľubovoľného miesta a zariadenia

Vďaka hostingu Pohody viete ku softvéru pristupovať z ľubovoľného miesta a zariadenia, stačí vám k tomu iba internetové pripojenie. Prístup je zabezpečený moderným VPN protokolom, ktorý zaručuje bezpečnosť ale aj spoľahlivý prístup aj pri nestabilnejších internetových pripojeniach.

Efektívna spolupráca

Spolupracujte so svojimi kolegami, či už sedia vedľa vás, vo vedľajšej kancelárii, či na druhom konci sveta.

Bezpečnosť dát

Dáta na serveroch sú zabezpečené na viacerých úrovniach - od serverových komponentov cez redundantné úložiská až po denné zálohy, vďaka čomu sa nemusíte obávať straty dát pri zlyhaní hardvéru, používateľskej chybe, či cielenému zmazaniu vašich dát pri neoprávnenom prístupe.

Služba, ktorá Rastie spolu s vami

Plánujete rast Vašej spoločnosti? To nie je žiaden problém! U nás platíte len toľko, koľko naozaj potrebujete a počet prístupov môžete podľa potreby navýšiť, či znížiť.

Integrácia služieb

Zabezpečenie prepojenia Pohody v datacentre s inými systémami pre zefektívnenie účtovania, CRM systémami, či s eshopom nie je problém.

Inštalácia a konfigurácia softvéru

Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru na všetkých firemných počítačoch a zariadeniach.

Ochrana v reálnom čase

Zahŕňa nastavenie kontroly v reálnom čase na detekciu a prevenciu malvérových infekcií v reálnom čase.

Plánovaná kontrola

Ide o naplánovanie pravidelných kontrol na zistenie a odstránenie škodlivého softvéru, ktorý mohla ochrana v reálnom čase prehliadnuť.

Aktualizácie databázy podpisov

Zahŕňa aktualizáciu databázy podpisov antivírusového a antimalvérového softvéru, aby sa zabezpečilo, že softvér dokáže zistiť najnovšie hrozby.

Ochrana proti ransomvéru

Zahŕňa implementáciu špecifických opatrení proti ransomvéru, ako je zálohovanie a obnova, na ochranu pred útokmi ransomvéru.

Hlásenie a monitorovanie

Zahŕňa poskytovanie pravidelných správ o stave antivírusového, antimalvérového a antiransomvérového softvéru a monitorovanie softvérových problémov.

Školenie používateľov

Zahŕňa školenie zamestnancov o tom, ako používať antivírusový, antimalvérový a antiransomvérový softvér a ako sa vyhnúť infekciám škodlivým softvérom.

Technická podpora

Zahŕňa poskytovanie technickej podpory zamestnancom v prípade akýchkoľvek problémov s antivírusovým, antimalvérovým a antiransomvérovým softvérom.

HviezDna Pohoda

POPIS SLUŽBY

Pohoda je ekonomický a účtovný program od spoločnosti Stormware, ktorý je určený pre malé, stredné aj väčšie podniky.

Vďaka hostingu Pohody na serveroch v profesionálnom datacentre máte tento softvér prístupný z ľubovoľného miesta a zariadenia, potrebujete jedine internetové pripojenie. Vďaka tomuto viete jednoducho pristupovať ku Vašim dátam aj na cestách a spolupracovať s kolegami, ktorí sú na druhej strane planéty.

Služba je poskytovaná na mieru pre každého zákazníka. Využívajte treťostranné doplnky do Pohody podľa Vašej potreby. Hosting je možné rozšíriť o ľubovoľné iné softvéry, s ktorými pracujete vďaka čomu môžete mať všetky dáta na jednom mieste.

Vďaka serverovej infraštruktúre sa nemusíte obávať straty dát pri odcudzení zariadenia či zlyhaní disku. Vďaka automatizovaným zálohám je tiež možné obnoviť dáta v prípade neúmyselného, ale aj úmyselného zmazania dát používateľom.

Službu je možné škálovať podľa potreby, počet používateľov a úložného priestoru je možné kedykoľvek navýšiť ale aj znížiť, čím dokážete optimalizovať náklady na prevádzku softvéru.
CENOVÁ KALKULAČKA

súčasti a benefity SLUŽBY

Sieťová infraštruktúra

Konzultant môže prediskutovať aktuálne nastavenie siete spoločnosti, jej bezpečnosť a škálovateľnosť

Kybernetická bezpečnosť

Konzultant sa pravdepodobne bude zaoberať opatreniami spoločnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytne odporúčania na zlepšenie

Cloud computing

Konzultant môže diskutovať o výhodách cloud computingu a o tom, ako môže pomôcť spoločnosti splniť jej technologické potreby

Správa údajov

Konzultant môže diskutovať o tom, ako môže spoločnosť lepšie spravovať svoje údaje vrátane riešení ukladania, zálohovania a obnovy

Softvér a hardvér

Konzultant môže odporučiť nové softvérové alebo hardvérové riešenia, ktoré môžu spoločnosti pomôcť zlepšiť efektivitu a produktivitu

Rozpočet IT

Konzultant môže spoločnosti pomôcť určiť jej rozpočet na IT, identifikovať oblasti, v ktorých možno znížiť náklady a navrhnúť optimalizáciu výdavkov

Obnova po havárii a kontinuita podnikania

Konzultant môže diskutovať o potrebách IT podpory spoločnosti a dávať odporúčania na zlepšenie úrovne a kvality poskytovanej podpory

DLP - Data loss protection

Konzultant môže diskutovať o plánoch obnovy po havárii a kontinuite podnikania spoločnosti a navrhnúť odporúčania na zlepšenie

Prístup z ľubovoľného miesta a zariadenia

Vďaka hostingu Pohody viete ku softvéru pristupovať z ľubovoľného miesta a zariadenia, stačí vám k tomu iba internetové pripojenie. Prístup je zabezpečený moderným VPN protokolom, ktorý zaručuje bezpečnosť ale aj spoľahlivý prístup aj pri nestabilnejších internetových pripojeniach.

Efektívna spolupráca

Spolupracujte so svojimi kolegami, či už sedia vedľa vás, vo vedľajšej kancelárii, či na druhom konci sveta.

Bezpečnosť dát

Dáta na serveroch sú zabezpečené na viacerých úrovniach - od serverových komponentov cez redundantné úložiská až po denné zálohy, vďaka čomu sa nemusíte obávať straty dát pri zlyhaní hardvéru, používateľskej chybe, či cielenému zmazaniu vašich dát pri neoprávnenom prístupe.

Služba, ktorá Rastie spolu s vami

Plánujete rast Vašej spoločnosti? To nie je žiaden problém! U nás platíte len toľko, koľko naozaj potrebujete a počet prístupov môžete podľa potreby navýšiť, či znížiť.

Integrácia služieb

Zabezpečenie prepojenia Pohody v datacentre s inými systémami pre zefektívnenie účtovania, CRM systémami, či s eshopom nie je problém.

VÝBER SLUŽBY